Purchasing professionals and the flat-rate bias: Effects of price premiums, past usage, and relational ties on price plan choice

Mario Kienzler*, Christian Kowalkowski, Daniel Kindström

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Purchasing professionals and the flat-rate bias: Effects of price premiums, past usage, and relational ties on price plan choice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance