Purely procedural preferences - Beyond procedural equity and reciprocity

Nadine Chlaß , Werner Güth, Topi Miettinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Purely procedural preferences - Beyond procedural equity and reciprocity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences

Mathematics