Putting Communication Front and Center in Institutional Theory and Analysis

Joseph Cornelissen, Rodolphe Durand, Peer Fiss, John C. Lammers, Eero Vaara

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

246 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Putting Communication Front and Center in Institutional Theory and Analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Psychology

Arts and Humanities