Putting the “service” into B2B marketing: key developments in service research and their relevance for B2B

Jochen Wirtz*, Christian Kowalkowski

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Putting the “service” into B2B marketing: key developments in service research and their relevance for B2B”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance