Quantifying the influence of customer experience on consumer share-of-category

Phil Klaus, Volker G. Kuppelwieser*, Kristina Heinonen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantifying the influence of customer experience on consumer share-of-category”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science