Quantitative models for managing supply chain risks: A review

Behnam Fahimnia*, Christopher S. Tang, Hoda Davarzani, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

238 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantitative models for managing supply chain risks: A review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap