Quantitative models for sustainable supply chain management: Developments and directions

Marcus Brandenburg*, Kannan Govindan, Joseph Sarkis, Stefan Seuring

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

708 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Quantitative models for sustainable supply chain management: Developments and directions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap