Questionable research practices in academia: antecedents and consequences

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Questionable research practices in academia: antecedents and consequences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi