Reconceptualizing customer perceived value: the value of time and place

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

114 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reconceptualizing customer perceived value: the value of time and place”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences