Reduced target-resolution strategy for rapid multi-observer site location optimisation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reduced target-resolution strategy for rapid multi-observer site location optimisation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Mathematics