Reforming public services: does service logic have anything to offer?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

30 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reforming public services: does service logic have anything to offer?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap