Regression Analyses of Income Inequality Indices

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Regression Analyses of Income Inequality Indices”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance