Relative contribution of souvenirs on memorability of a trip experience and revisit intentions: a study of visitors to Rovaniemi, Finland

Erose Sthapit, Peter Björk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

24 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Relative contribution of souvenirs on memorability of a trip experience and revisit intentions: a study of visitors to Rovaniemi, Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap