Resilient supply management systems in times of crisis

Diego Vega*, Ala Arvidsson, Félicia Rachel Saïah

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Resilient supply management systems in times of crisis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science