Responsible consumption and production (RCP) in corporate decision-making models using soft computation

Ming-Lang Tseng, Qinghua Zhu, Joseph Sarkis, Anthony S.F. Chiu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Responsible consumption and production (RCP) in corporate decision-making models using soft computation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.