Responsible consumption and production (RCP) in corporate decision-making models using soft computation

Ming-Lang Tseng, Qinghua Zhu, Joseph Sarkis, Anthony S.F. Chiu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskaplig

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Responsible consumption and production (RCP) in corporate decision-making models using soft computation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap