Retail reflection. Shopping on the other side of “Iron Curtain”

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelYrkesinriktad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Retail reflection. Shopping on the other side of “Iron Curtain””. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap