Revealed preferences in a sequential prisoners' dilemma: A horse-race between six utility functions

Topi Miettinen*, Michael Kosfeld, Ernst Fehr, Jörgen Weibull

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Revealed preferences in a sequential prisoners' dilemma: A horse-race between six utility functions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi