Revealing business customers’ hidden value formation in service

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Revealing business customers’ hidden value formation in service”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance