Revenge pornography and manhood acts: A discourse analysis of perpetrators’ accounts

Matthew Hall, Jeff Hearn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Revenge pornography and manhood acts: A discourse analysis of perpetrators’ accounts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap