Reversal returns and expected returns from liquidity provision: Evidence from emerging markets

Hilal Anwar Butt, Kenneth Högholm, Mohsin Sadaqat

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reversal returns and expected returns from liquidity provision: Evidence from emerging markets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi