Revisiting the paradox of whether retail buyers behave more like consumers or industrial purchasers: the case of price discounts

Jyrki Isojärvi, Jaakko Aspara*, Reza Movarrei

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Revisiting the paradox of whether retail buyers behave more like consumers or industrial purchasers: the case of price discounts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance