RFID and ERP systems in supply chain management

Pejvak Oghazi*, Fakhreddin Fakhrai Rad, Stefan Karlsson, Darek Haftor

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

25 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”RFID and ERP systems in supply chain management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science