Risk-return trade-off and serial correlation: Do volume and volatility matter?

Jyri Kinnunen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Risk-return trade-off and serial correlation: Do volume and volatility matter?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi