Risking Other People's Money: Experimental Evidence on the Role of Incentives and Personality Traits

Ola Andersson, Håkan J. Holm, Jean Robert Tyran, Erik Wengström*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Risking Other People's Money: Experimental Evidence on the Role of Incentives and Personality Traits”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi