Robotic transformative service research: deploying social robots for consumer well-being during COVID-19 and beyond

Alexander P. Henkel, Martina Caic, Marah Blaurock, Mehmet Okan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

111 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Robotic transformative service research: deploying social robots for consumer well-being during COVID-19 and beyond”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences