Ruthless Exploiters or Ethical Guardians of the Workforce? Powerful CEOs and their Impact on Workplace Safety and Health

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ruthless Exploiters or Ethical Guardians of the Workforce? Powerful CEOs and their Impact on Workplace Safety and Health”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap