Screen size effects in online data collections

Magnus Söderlund*, Jonas Colliander, Stefan Szugalski

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Screen size effects in online data collections”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology