Self-reflexivity scrutinized: (pro-)feminist men learning that gender matters

Alexander Styhre, Janne Tienari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Self-reflexivity scrutinized: (pro-)feminist men learning that gender matters”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi