Service action research: review and guidelines

Mattias Elg*, Ida Gremyr, Arni Halldorsson, Andreas Wallo

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Service action research: review and guidelines”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology