Service encounters with virtual agents: an examination of perceived humanness as a source of customer satisfaction

Magnus Söderlund*, Eeva Liisa Oikarinen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Service encounters with virtual agents: an examination of perceived humanness as a source of customer satisfaction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Engineering