Service Experience in Customers’ Everyday Contexts: An Investigation of Customers’ Experiences from Using Smartphone Apps

Apramey Dube

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Service Experience in Customers’ Everyday Contexts: An Investigation of Customers’ Experiences from Using Smartphone Apps”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Computer Science