Service growth in product firms: Past, present, and future

Christian Kowalkowski, Heiko Gebauer, Rogelio Oliva

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

160 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Service growth in product firms: Past, present, and future”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi