Service robots with (perceived) theory of mind: An examination of humans’ reactions

Magnus Söderlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Service robots with (perceived) theory of mind: An examination of humans’ reactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology