Servitization: A contemporary thematic review of four major research streams

Chris Raddats, Christian Kowalkowski, Ornella Benedettini, Jamie Burton, Heiko Gebauer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

94 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Servitization: A contemporary thematic review of four major research streams”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi