Servitization as a competitive difference in humanitarian logistics

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Sökresultat