Shaping service ecosystems: exploring the dark side of agency

Cristina Mele*, Suvi Nenonen, Jaqueline Pels, Kaj Storbacka, Angeline Nariswari, Valtteri Kaartemo

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

32 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shaping service ecosystems: exploring the dark side of agency”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi