Shared Leadership in Global Virtual Teams: Building Conditions for its Emergence and Team Effectiveness

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shared Leadership in Global Virtual Teams: Building Conditions for its Emergence and Team Effectiveness”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences