Sharing-Dominant Logic? Quantifying the Association between Consumer Intelligence and Choice of Social Access Modes

Jaakko Aspara, Kristina Wittkowski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sharing-Dominant Logic? Quantifying the Association between Consumer Intelligence and Choice of Social Access Modes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance