Sharing-Dominant Logic? Quantifying the Association between Consumer Intelligence and Choice of Social Access Modes

Jaakko Aspara, Kristina Wittkowski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Sharing-Dominant Logic? Quantifying the Association between Consumer Intelligence and Choice of Social Access Modes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Konst och humaniora