Shelter in place? Depends on the place: Corruption and social distancing in American states

Oguzhan Dincer, Robert Gillanders

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shelter in place? Depends on the place: Corruption and social distancing in American states”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap