Shifting sands: Actor role and identity reconfigurations in service systems

Johanna Gummerus, Deirdre O'Loughlin, Carol Kelleher*, Lisa Peñaloza

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shifting sands: Actor role and identity reconfigurations in service systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi