Short-, Long- and Cross-Term Comovement of OMXH25 Stocks

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Short-, Long- and Cross-Term Comovement of OMXH25 Stocks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi