Show me the money-cut: Shareholder dividend suspensions and voluntary CEO pay cuts during the COVID pandemic

Denis L. Alves, Miles B. Gietzmann*, Bjorn Jorgensen

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Show me the money-cut: Shareholder dividend suspensions and voluntary CEO pay cuts during the COVID pandemic”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi