Social Media Firm Specific Advantages as Enablers of Network Embeddedness of International Entrepreneurial Ventures

Sara Fraccastoro, Mika Gabrielsson*, Sylvie Chetty

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

43 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social Media Firm Specific Advantages as Enablers of Network Embeddedness of International Entrepreneurial Ventures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance