Social Movements, Civil Society and Corporations: Taking Stock and Looking Ahead

Frank G. A. de Bakker, Frank den Hond, Brayden King, Klaus Weber

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

144 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social Movements, Civil Society and Corporations: Taking Stock and Looking Ahead”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences