Social presence as a multi-dimensional group construct in 3D virtual environments

Anu Sivunen, Emma Nordbäck

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social presence as a multi-dimensional group construct in 3D virtual environments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Psychology