Software ecosystems now and in the future: A definition, systematic literature review, and integration into the business and digital ecosystem literature

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Software ecosystems now and in the future: A definition, systematic literature review, and integration into the business and digital ecosystem literature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science