Sources of value co-destruction: Uber customer perspectives

Erose Sthapit*, Peter Björk

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

62 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sources of value co-destruction: Uber customer perspectives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences