Spatial competition and agglomeration in the visitor attraction sector

Adi Weidenfeld, Allan Williams, Richard Butler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spatial competition and agglomeration in the visitor attraction sector”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap