Spatial variation in the twinning rate in Sweden, 1751-1850

Johan Fellman, Aldur W Eriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
Filter
Slutfört

Sökresultat